Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 lipca 2020 r., znak OP-II.082.3.32.2020.JSL

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 lipca 2020 r., znak OP-II.082.3.32.2020.JSL, w sprawie sporządzenia projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: 1. Dolina rzeki Gróbki PLH120067, 2. Dębówka nad rzeką Uszewką PLH120066; oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektów zarządzeń.