Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Usługi transportowe w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wietrzychowicach  w roku szkolnym 2020/2021”.


Do pobrania:

OGŁOSZENIE – Zaproszenie do składania ofert

Załączniki do Ogłoszenia:

1. Formularz Oferty

2. Wykaz taboru, którym dysponuje Wykonawca

3. Wykaz osób do wykonywania zamówienia, którym dysponuje Wykonawca

4. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

5. Umowa


Poniżej do pobrania – Zapytania wykonawców wraz z odpowiedziami dot.  postępowania pn. „Usługi transportowe w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wietrzychowicach  w roku szkolnym 2020/2021”: