Sesja Rady Gminy Wietrzychowice

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością wójta. Po zakończeniu roku budżetowego rada ocenia pracę włodarza gminy w zakresie działalności finansowej. 13 czerwca br. podczas sesji rady gminy w Wietrzychowicach udzielono jednogłośnie absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu wójtowi Panu Tomaszowi Bankowi.

Podczas sesji była obecna telewizja STARnowa.tv. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami filmowymi: