Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 14.06.2019

Nazwa zadania: Budowa Otwartych Stref Aktywności  na terenie Gminy Wietrzychowice.