Wybory do Izb Rolniczych

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 79 w Wietrzychowicach dotyczące wyłożenia do wglądu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej w dniu 28 lipca 2019 roku.