ŚLUBOWANIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE

20 listopada br. na pierwszej Sesji Rady Gminy Wietrzychowice Wójt Gminy Pan Tomasz Banek złożył uroczyste ślubowanie:

„Obejmując Urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”. Ślubowanie wójt zakończył słowami: „Tak mi dopomóż Bóg”.

W wyniku wyborów samorządowych przeprowadzonych w dn. 21 października 2018 roku, wybrano władze gminy na kadencję 2018-2023. Wójtem Gminy Wietrzychowice został Pan Tomasz Banek z poparciem 77 %.