Spotkanie informacyjne dot. programu „Czyste Powietrze” za nami

W poniedziałek 20 grudnia odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące programu CZYSTE POWIETRZE.

Spotkanie miało na celu przybliżenie tematyki wyżej wymienionego programu. Pracownik Urzędu Gminy wyjaśnił zebranym kto może zostać beneficjentem oraz na jakie przedsięwzięcia może otrzymać dofinansowanie.

Dziękujemy mieszkańcom za  udział w spotkaniu.