SPOTKANIE Z POSŁEM NA SEJM RP PANEM WIESŁAWEM KRAJEWSKIM

W dniu 05 października 2020 r. odbyło się spotkanie z Panem Wiesławem Krajewskim- posłem na Sejm RP. Podczas krótkiej wizyty  Pan Krajewski miał możliwość osobiście sprawdzić postęp prac przy dwóch aktualnie prowadzonych inwestycjach, które otrzymały rządowe wsparcie z programów: MALUCH + oraz SENIOR + realizowanych na terenie gminy Wietrzychowice.

Publiczny Żłobek “Bajka” w Wietrzychowicach oraz Klub Seniora w Jadownikach Mokrych to inwestycje na poziomie około 700 000,00 zł w tym przy wsparciu rządowych dotacji na kwotę 500 000,00 zł.

Dziękujemy Panu Wiesławowi Krajewskiemu Posłowi na Sejm RP za pomoc i wsparcie dzięki, którym rozwija się nasza mała ojczyzna.