STRAJK NAUCZYCIELI

Od 8 kwietnia 2019 r. rozpoczął się strajk nauczycieli realizujących zajęcia w budynku Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach. Nauczyciele, których głównym miejscem pracy jest Publiczne Przedszkole w Wietrzychowicach oraz Szkoła w Jadownikach Mokrych nie strajkują.

5 kwietnia br. Pan Tomasz Banek wójt Gminy Wietrzychowice spotkał się z Panią Jadwigą Łucarz Dyrektorem ZSP w Wietrzychowicach w celu omówienia planu pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wietrzychowicach.
Pani Dyrektor zapewniła, iż pomimo strajku w poniedziałek i we wtorek dzieci będą miały zapewnioną opiekę.
Ponadto egzaminy zewnętrzne (dla gimnazjalistów oraz dla ósmej klasy) odbędą się zgodnie z planem.