KOMISJA GOSPODARCZA JEDNOGŁOŚNIE ZA USYTUOWANIEM MOSTU NA GRANICY WIETRZYCHOWICE-SIKORZYCE

W dniu 29.03.2019 roku  na posiedzeniu  komisji budżetu finansów i polityki gospodarczej Wójt Gminy pan Tomasz Banek przedstawił 3 warianty lokalizacji mostu na rzece Dunajec.

Wariant 1 zakładał budowę mostu na granicy Wietrzychowic i Sikorzyc (w niedalekiej odległości od stacji benzynowej na końcu Wietrzychowic, blisko Sikorzyc). (MAPA-W1)

Wariant 2 zakładał budowę mostu w niewielkiej odległości od rampy wyjazdowej z promu w Wietrzychowicach. (MAPA-W2)

Wariant nr 3 zakładał budowę mostu w dłuższej odległości od rampy wyjazdowej w Pasiece Otfinowskiej (bliżej Przybysławic) w niewielkiej odległości od stacji benzynowej w Otfinowie.(MAPA-W3)

Wariant 1 został jednogłośnie przyjęty przez członków tej komisji.