System Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom- trwa kolejny nabór!

OGŁOSZENIE O NABORZE
Organizator Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom – Województwo Małopolskie zaprasza:

a) OBIEKTY NOCLEGOWE
b) OBIEKTY GASTRONOMICZNE
c) ATRAKCJE TURYSTYCZNE
d) INFORMACJE TURYSTYCZNE
e) POZOSTAŁE OBIEKTY USŁUGOWE

zlokalizowane (prowadzące działalność) w województwie małopolskim, w odległości nie większej niż 15 km od jednej z tras rowerowych sieci VeloMałopolska

do zgłoszenia udziału

w otwartym i nieodpłatnym Systemie Rekomendacji

Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie małopolskim.

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin współpracy jest dostępny na stronie
internetowej https://narowery.visitmalopolska.pl/mpr
Nabór zgłoszeń trwa do 31 sierpnia 2020 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: mpr@umwm.malopolska.pl