Zakończono remont dróg Na Cypel w Miejscowości Nowopole oraz drogi “od Krakowskiej” w miejscowości Wietrzychowice

Zakończyły się prace remontowe na drogach gminnych w ramach dofinansowania środkami województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Przyznane dofinansowanie w kwocie 77 053,00 złotych pozwoliło na wyremontowanie trzech odcinków dróg gminnych. W miejscowości Wietrzychowice na drodze „Od Krakowskiej” działka nr 393/3, 394/5, 395/5 o długości 108 m została położona nawierzchnia asfaltowa i zrobione pobocza z kruszywa łamanego. Natomiast w miejscowości Nowopole wyremontowane zostały dwa odcinki dróg tj. część drogi „Do Skrzyni” działka nr 123 o długości 150 m i odcinek drogi „Na Kępki” działka nr 102 o długości 610 m, na których  położone zostały nawierzchnie z kruszywa łamanego i wykonane pobocza ziemne. Zrealizowany remont w miejscowości Nowopole ułatwi nie tylko dojazd rolnikom do pól uprawnych, ale umożliwi także dostęp do jednej z atrakcji Gminy Wietrzychowice miejsca gdzie Dunajec wpada do Wisły tzw. „Cypel”. Miejsce to otrzymało wyróżnienie w Konkursie „Turystyczne Skarby Małopolski” w kategorii Unikatowa Atrakcja Turystyczna 2019. Całkowity koszt wykonania w/w zadań to 193 933,76 zł.