SZKOLENIE WEWNĘTRZNE Z ZAKRESU K.P.A.

W związku z obszerną i kompleksową nowelizacją Kodeksu Postępowania Administracyjnego (k.p.a.), która weszła w życie 1 czerwca 2017 r., Wójt Gminy Wietrzychowice wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników tutejszego Urzędu Gminy zorganizował w dniu 26 lipca br. szkolenie wewnętrzne, dotyczące zmian z zakresu postępowania administracyjnego.


Pracownicy Urzędu Gminy Wietrzychowice, za pośrednictwem prowadzącej szkolenie Pani mecenas Agnieszki Zach – Radcy Prawnego Urzędu Gminy Wietrzychowice, zapoznali się z wszystkimi najistotniejszymi zmianami k.p.a. przewidzianymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 935), ze szczególnym uwzględnieniem skutków prawnych związanych z przebiegiem postępowania administracyjnego.

Uczestnicy zdobyli kompendium niezbędnej wiedzy i jednocześnie praktyczne przygotowanie do prowadzenia postępowań administracyjnych, zgodnie z przepisami k.p.a. w brzmieniu, wprowadzonym przedmiotową nowelizacją, a mających na celu usprawnienie prowadzenia postępowań administracyjnych i zapobieganie przewlekłości w rozpatrywaniu spraw administracyjnych.