Termomodernizacja na szeroką skalę

W dniu 27 lipca 2017 r. w Centrum Sztuki Mościce odbyło się uroczyste podpisanie umów na termomodernizację budynków w wielu miejscowościach subregionu tarnowskiego, w tym także z terenu Gminy Wietrzychowice, gdzie przeprowadzona zostania termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach i budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych.


Pozyskane  środki z Unii Europejskiej, będące wynikiem złożenia wspólnego projektu Gmin: Szczurowa, Wietrzychowice, Borzęcin i Szczucin, umożliwią miejscowym budynkom użyteczności publicznej zyskać nową jakość, gdyż wymiana stolarki okiennej, izolacja ścian piwnicy, ocieplenie styropianem, nowa elewacja – to tylko częściowy zakres prac, który zostanie wykonany w ramach tego dofinansowania.

W imieniu wszystkich partnerów projektu, umowę z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie podpisał Pan Marian Zalewski – Wójt Gminy Szczurowa.

Więcej zdjęć i szerszy artykuł znajduje się w “Kurierze Tarnowskim” pod linkiem:

http://www.kt24.pl/unijne-miliony-na-inwestycje-w-regionie/