TRWAJĄ PRACE NAD BUDOWĄ INFRASTRUKTURY REKREACYJNO- SPORTOWEJ W SIKORZYCACH

Dzięki dotacji Małopolska Infrastruktura Sportowa z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie realizowane jest zadanie pn.:”Budowa nawierzchni na boisku do siatkówki w miejscowości Sikorzyce”. Wartość zadania  to około 100 000,00 zł.

Przy ścieżce rowerowej Velo Dunajec obok Domu Ludowego w Sikorzycach rozpoczęto prace polegające na:
– pracach ziemnych,
– budowie małej architektury,
– budowie ogrodzenia,
– zakupie drobnego wyposażenia (w tym między innymi siatki i piłkochwytów),
– budowie parkingu,
– inne.
Najtańszą ofertę na to zadanie złożyła firma: PPHU Trans Art. Artur Trytko, Bobrowniki Wielkie.
Dziękujemy serdecznie Panu Wojciechowi Skruchowi Radnemu Sejmiku Województwa Małopolskiego za ogromne wsparcie przy tym dofinansowaniu.
Dziękujemy:
– Marszałkowi Województwa Małopolskiego:
Panu Witoldowi Kozłowskiemu
Wicemarszałkom Województwa Małopolskiego:
– Panu Tomaszowi Urynowiczowi
– Panu Łukaszowi Smółce
– Pani Marcie Malec-Lech
– Panu Edwardowi Czesakowi