TRWAJĄ PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWY PARKINGU W DEMBLINIE

Rozpoczęto prace związane z utworzeniem parkingu w centrum miejscowości Demblin. Parking będzie służył mieszkańcom, parafianom oraz przyszłym lokatorom budynku po byłej szkole.Ponadto zostanie przebudowany chodnik prowadzący do budynku byłej Szkoły Podstawowej.
Wartość zadania to kwota w wysokości :63 590,79 zł. Środki pochodzą z budżetu Gminy Wietrzychowice.