UMOWA NA BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Z WIETRZYCHOWIC DO MIECHOWIC WIELKICH PODPISANA

27 marca 2019 r. została podpisana umowa na budowę ścieżki rowerowej z Wietrzychowic do Miechowic Wielkich. Wykonawcą tego zadania będzie Zespół Usługowy Krzysztof Krupa ze Strzelec Wielkich.
Ścieżka zostanie wybudowana wraz z infrastrukturą oświetleniową, przystankami będzie kosztować 549 430,64 zł.

Inwestycja jest realizowana dzięki projektowi partnerskiemu „Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego – Trasy Rowerowe Podgórza” z Tarnowską Organizacją Turystyczną oraz samorządami: Borzęcin, Dębno, Szczurowa, Brzesko, Tarnów, Miasto Tarnów oraz powiaty: brzeski i dąbrowski.

Budowa ścieżki rowerowej wraz z rozbiórką istniejącej i budową nowej wiaty przystankowej oraz budowę wiaty zadaszonej z elementami małej architektury oraz oświetlenia będzie dofinansowana z Unii Europejskiej kwotą około 300 000 zł.

Prace zaczną się już w kwietniu.