UMOWA NA PRZEBUDOWĘ I NADBUDOWĘ DACHU NA BUDYNKU OSP W JADOWNIKACH MOKRYCH PODPISANA

W dniu wczorajszym została podpisana umowa na zadanie pn.: “Przebudowa i nadbudowa dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach Mokrych dz. nr 1214″.

Prace remontowe obejmować będą:

  • roboty rozbiórkowe
  • wykonanie pokrycia dachowego z blachy
  • wymianę rur spustowych i rynien
  • wykonanie nowej instalacji odgromowej

Wartość inwestycji to kwota w wysokości: 117 900,78 zł,  środki na realizację tego zadania pochodzą z budżetu gminy.

Wykonawcą w/w zadania jest firma: Marcin Gut 33-171 Pleśna 87.

Planowany termin zakończenia prac to połowa grudnia 2020r.