ZOSTAŁA PODPISANA UMOWA NA WYKONANIE ELEWACJI NA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W WIETRZYCHOWICACH

Pan Tomasz Banek wójt Gminy Wietrzychowice podpisał umowę na wykonanie zadania dotyczącego remontu elewacji na budynku Przedszkola Publicznego w Wietrzychowicach.
Inwestycja za prawie 35 000 zł znacznie poprawi walory estetyczne budynku.
Wykonawcą w/w inwestycji jest firma: Andrzej Pudełko Zakład Budowlano – Remontowy, ul. Szkotnik 10, 33-240 Żabno.
Środki na to zadanie w całości pochodzą z budżetu Gminy Wietrzychowice.