UTYLIZACJA AZBESTU Z TERENU GMINY WIETRZYCHOWICE

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, iż w dniach 14 czerwca – 4 sierpnia 2017 roku firma AKS –POL s.c. Skorczyńscy odebrała i przetransportowała do utylizacji ponad 108 ton wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych. Dzięki temu, iż w tym roku na to zadanie zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 30.000,00 zł udało się odebrać azbest praktycznie od wszystkich właścicieli nieruchomości zapisanych na liście oczekujących której początki sięgały 2010 roku.

Mając na uwadze fakt, iż na terenie naszej Gminy jest jeszcze wiele nieruchomości pokrytych azbestem „akcję” jego wywozu i unieszkodliwiania będziemy starali się prowadzić corocznie w miarę możliwości budżetowych.