W 2018 ROKU PODATKI W GMINIE WIETRZYCHOWICE BEZ ZMIAN

Podczas sesji Rady Gminy Wietrzychowice która odbyła się 22 listopada 2017 r. podjęto uchwały w sprawie wysokości podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego. Na mocy powyższych uchwał stawki podatkowe w 2018 roku zostały utrzymane na tegorocznym poziomie.

W związku z powyższym w następnym roku nie będzie podwyżek „podatków gminnych” na terenie Gminy Wietrzychowice.