Z SOŁTYSAMI O PRZYSZŁYM BUDŻECIE I INWESTYCJACH

W zeszłym tygodniu na zaproszenie Wójta Gminy Wietrzychowice Pana Tomasza Banka przybyli do Urzędu Gminy Wietrzychowice sołtysi z wszystkich 9 sołectw. W spotkaniu uczestniczył także pracownik Urzędu Gminy zajmujący się inwestycjami drogowymi oraz Pan Piotr Moskal Przewodniczący Rady Gminy Wietrzychowice.

Celem spotkania było wytypowanie do realizacji inwestycji zgłoszonych przez sołtysów i mieszkańców na 2018r w oparciu o możliwości budżetowe.

Docelowo określono, że w budżecie na 2018r znajdą się między innymi środki na:
– przebudowę targowiska w Wietrzychowicach;
– budowę ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą od Wietrzychowic do Miechowic Wielkich (przy założeniu że projekt z UE na tą inwestycję przejdzie pozytywną ocenę Urzędu Marszałkowskiego);
– termomodernizację sali gimnastycznej w Wietrzychowicach;
– rewitalizację Miechowic Wielkich i Miechowic Małych (przy założeniu że projekt z UE na tą inwestycję przejdzie pozytywną ocenę Urzędu Marszałkowskiego!);
– budowę miejsc aktywnego wypoczynku w Sikorzycach oraz przy Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach;
– kontynuację remontu cmentarza z I Wojny Światowej w Wietrzychowicach;
– kontynuację budowy ścieżki rowerowej w Wietrzychowicach po SKR;
– kontynuację budowy chodnika w Demblinie;
– przeprowadzenie remontów w Domach Ludowych;
– budowa i przebudowa infrastruktury drogowej za kwotę około 300 000 zł zgodnie z ustaloną z sołtysami kolejką.