wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Wietrzychowice organizuje w dniu 25 marca 2019 roku wiosenną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon tylko od samochodów osobowych oraz akumulatorów.

Odpady będą odbierane w poniedziałek 25 marca 2019 r. z terenu całej Gminy Wietrzychowice Odpady należy wystawić w dniu odbioru przed godz. 7.00 w miejscach z których odbierane są pojemniki z odpadami komunalnymi. Przypominamy, iż podmiotem uprawnionym do zbierania odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon i akumulatorów w wyżej wymienionych terminach jest FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. z siedzibą 33-100 Tarnów, ul. Odległa 8.

Więcej informacji: