Zakończono prace przy drogach dojazdowych do gruntów rolnych

Zakończyły się prace remontowe  na drogach gminnych w ramach dofinansowania środkami województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Przyznane dofinansowanie  w kwocie 135 657,00 złotych pozwoliło na wyremontowanie czterech odcinków dróg gminnych. W miejscowości Wietrzychowice wyremontowano odcinek drogi o długości 758 na działce nr 560 „Błonie k. Kowala”. Natomiast w miejscowości Wola Rogowska  (obręb Jagodniki) wyremontowane zostały  dwa odcinki dróg   tj.  „Koło Rowu” działka nr 58 o długości 171 m i droga „Na Miechowice” działka nr 118 o długości 415  m, natomiast w Jadownikach Mokrych odcinek drogi „Dziady-Miechowice Małe” działka nr 1799 m o długości 250 m. Na drogach  położone zostały nawierzchnie z kruszywa łamanego i wykonane pobocza ziemne. Zrealizowany remont w poszczególnych miejscowościach ułatwi  dojazd rolnikom do pól uprawnych. Całkowity koszt wykonania w/w zadań to 271 314,88 zł.

Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Wietrzychowice „Błonie k. Kowala” dz. ewid. nr 560

Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Jadowniki Mokre „Dziady- Miechowice Małe” dz. ewid. nr 1799

Droga dojazdowa do gruntów rolnych m. Wola Rogowska, „ Na Miechowice” dz. ewid. nr 118

Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Wola Rogowska „Koło Rowu” dz. ewid. nr 58