Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa nawierzchni na boisku do siatkówki w miejscowości Sikorzyce.


Do pobrania:

OGŁOSZENIE / Zaproszenie do składania ofert

Załączniki do Ogłoszenia:

1. Formularz Oferty

2. Przedmiar robót

3. Dokumentacja techniczna:

4. Umowa