Zaproszenie do składania ofert

Gmina Wietrzychowice zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Remont cmentarza wojennego w Miechowicach Małych – ETAP I.


Do pobrania:

Ogłoszenie / Zaproszenie do składania ofert dot. robót budowlanych

Załączniki do ogłoszenia:

  1. Formularz Oferty
  2. Przedmiar robót
  3. Umowa
  4. Dokumentacja techniczna: