Zaproszenie do składania ofert

Gmina Wietrzychowice zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Remont kapliczki słupowej w Wietrzychowicach.


Do pobrania:

Ogłoszenie / Zaproszenie do składania ofert

Załączniki do ogłoszenia:

  1. Formularz Oferty
  2. Przedmiar robót
  3. Umowa
  4. Dokumentacja zdjęciowa: