Zaproszenie do składania ofert

Gmina Wietrzychowice zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Wietrzychowice.


Do pobrania:

Ogłoszenie / Zaproszenie do składania ofert

Załączniki do ogłoszenia:

Załączniki do ogłoszenia:

1. Formularz Oferty:

2. Przedmiar robót:

3. Dokumentacja techniczna:

4. Umowa:

5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: