Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE – Gmina Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, tel./fax: (14) 6418045, e-mail: gmina@wietrzychowice.pl – zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Wykonanie usługi naprawy cząstkowej nawierzchni bitumicznych dróg gminnych.


Do pobrania: