ZAWIADOMIENIE

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Stara Kisielina w km 1+ 340 rurociągu wodociągowego w rurze ochronnej średnicy 160 mm oraz kabli energoelektrycznych zasilających i sterowniczych pod dnem cieku, metodą przewiertu sterowanego, na działkach nr 485/7, 486/2 i 531 obręb 0001 Wietrzychowice, gmina Wietrzychowice.