ZAWIADOMIENIE STAROSTWA POWIATOWEGO W TARNOWIE

Starostwo Powiatowe w Tarnowie zawiadamia, że w lokalu Starostwa Powiatowego w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, parter, sala nr 11 (wejście od strony parkingu wewnętrznego) w terminie od dnia 12.04.2021r. do dnia 30.04.2021r., w godzinach od 8:00 do 15:00, zostanie wyłożony do publicznego wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo- kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Wietrzychowice obręby: Demblin, Jadowniki Mokre, Jagodniki, Miechowice Małe, Miechowice Wielkie, Nowopole, Pałuszyce, Sikorzyce, Wietrzychowice, Wola Rogowska

Do pobrania:

Treść zawiadomienia (pdf.)