ZAWIADOMIENIE

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególnie korzystanie z wód obejmujące wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Eksploatacji Urządzeń Kanalizacyjnych w Wietrzychowicach, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z istniejącej myjni samochodowej zlokalizowanej na działce nr 393/1 obręb Wietrzychowice.


Do pobrania: