ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo Zamówień Publicznych ( tekst. Jedn. :Dz.U. z 2015r. poz.2164 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zmówienia pn: “Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice.

Plik: Zawiadomienie