Informacja z otwarcia ofert

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 2164 ze zm.) przekazujemy poniżej informacje , o której mowa w art. 86 ust 3 i 4 Prawo Zamówień Publicznych.

Do pobrania: PISMO