Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach”

Nazwa zamówienia: „Poprawa  efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach”

Zamawiający  Gmina Wietrzychowice , działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy  z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  ( tekst. jedn.: Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) , zwanej dalej ustawą Pzp , zawiadamia , że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr  1 złożona przez Spółdzielnię Rzemieślniczą Wielobranżową  ul. Ujejskiego 22, 33-100 Tarnów

-cena:  742.376,68zł brutto

-okres gwarancji: 84  miesiące

Do pobrania: