ZAPRASZAMY NA GMINNY DZIEŃ DZIECKA

9 czerwca 2017

Wójt Gminy Wietrzychowice, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wietrzychowicach serdecznie zapraszają wszystkie dzieci i dorosłych 11 czerwca na Stadion w Wietrzychowicach na Gminny Dzień Dziecka.

W programie wiele atrakcji:

AGROTURYSTYKA – SZKOLENIE

8 czerwca 2017

Dnia 6 czerwca 2017r w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wietrzychowicach odbyło się szkolenie dla osób zainteresowanych prowadzeniem gospodarstw agroturystycznych.


Mieliśmy przyjemność gościć podczas szkolenia Panią Jolantę Luberę, która aktywnie prowadzi gospodarstwo agroturystyczne na terenie gminy Lisia Góra oraz Pana Wojciech Skrucha Radnego Województwa Małopolskiego.

Ponadto w spotkaniu uczestniczył Pan Tomasz Banek Wójt Gminy Wietrzychowice, Pan Leszek Wojciechowski doradca Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i mieszkańcy naszej gminy.

Podczas szkolenia mieliśmy okazję usłyszeć od Pani Jolanty Lubery wiele praktycznych rad dotyczących prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego. Także omówiono zalety i zagrożenia prowadzenia agroturystyki.

Pan Wojciech Skruch przedstawił aktualny zakres prac związanych z budową ścieżek rowerowych finansowanych przez Urząd Marszałkowski w Krakowie. Jedna z takich tras z Wietrzychowic do Biskupic Radłowskich jest właśnie w trakcie budowy. Docelowo w niedługim czasie ścieżka rowerowa będzie dawała możliwość przejazdu rowerzystom z Zakopanego do Wietrzychowic.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

7 czerwca 2017

Nazwa zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wietrzychowice: a) Cz. I Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wietrzychowicach, b) Cz. II termomodernizacja budynku domu ludowego w Jadownikach Mokrych.


Do pobrania:

  • Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych (Ogłoszenie nr 527059-N-2017 z dnia 2017-06-07 r.):

https://bzp.uzp.gov.pl/In/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ff541ced-ed15-4e6e-86b5-caf5aa967264

  • Treść SIWZ i wymaganych załączników, zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice

https://bip.malopolska.pl/ugwietrzychowice,a,1330024,ogloszenie-o-zamowieniu-nazwa-zamowienia-poprawa-efektywnosci-energetycznej-budynkow-uzytecznosci-pu.html