Zadbaj o bezpieczeństwo – wygraj hulajnogę!

22 października 2021

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników urodzone w latach 2007 – 2015 (przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych jest ubezpieczony w KRUS) do udziału w kursie e-learningowym pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Kurs przybliża zagrożenia wypadkowe pojawiające się
w gospodarstwach rolnych i ucząc właściwych zachowań daje szansę na wygranie jednej
ze 100 hulajnóg.

            Chcąc wziąć udział w losowaniu nagród należy zrealizować kurs dostępny na stronie prewencja.krus.gov.pl i rozwiązać test końcowy. Pobrany certyfikat ukończenia kursu oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy przesłać do 31 października 2021 r.  pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: hulajnoga(at)krus.gov.pl
z dopiskiem/w tytule:  „Kurs e-learningowy dla dzieci”.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.krus.gov.pl

Gminne zawody Ochotniczych Straży Pożarnych w Wietrzychowicach

29 września 2021
26 września 2021 r. na stadionie w Wietrzychowicach odbyły się Gminne zawody jednostek OSP, zorganizowane przez Wójta Gminy Wietrzychowice.
 
W zawodach uczestniczyli druhowie z jednostek: OSP Wietrzychowice, OSP Demblin, OSP Jadowniki Mokre, OSP Miechowice Wielkie.
 
OSP Miechowice Małe, brało udział w zawodach jedynie w roli sędziego, gdyż mimo chęci nie udało im się zebrać wymaganej liczby strażaków do utworzenia drużyny.
 
Po zaciętej rywalizacji i podliczeniu punktacji sędzia główny druh Prezes Maciej Mądrzyk przedstawił wyniki:
1 miejsce – Wietrzychowice
2 miejsce – Jadowniki Mokre
3 miejsce – Demblin
4 miejsce – Miechowice Wielkie
 
Oprócz dyplomów i pucharu  za zajęcie pierwszego miejsca, poszczególne jednostki OSP otrzymały również nagrody pieniężne od Wójta Gminy Wietrzychowice. Gratulujemy zwycięskiej drużynie.Dziękujemy wszystkim jednostkom za obecność i udział w zawodach. Serdecznie dziękujemy Zarządowi Gminnemu OSP Wietrzychowice za pomoc w organizacji zawodów.
 

Wycieczka Seniorów do Buska -Zdroju

10 września 2021

W dniu 09.09. 2021 r. Seniorzy wzięli udział w wycieczce do Buska Zdroju. Główną atrakcją była wizyta w najnowocześniejszej w Polsce, tężni solankowej gdzie Seniorzy korzystali z dobrodziejstw aerozolu solankowego. Przy pięknej słonecznej pogodzie Seniorzy odpoczywali w Parku Zdrojowym wśród kwiatów i zieleni, Domu Zdrojowego “Marconi”. Uczestnicy Klubów Seniora zwiedzili także zabytkową kapliczkę pod wezwaniem Św. Anny a także prawdziwy skarb Ponidzia kościółek XVII wieczny wykonany z drewna modrzewiowego. Na trasie wycieczki znalazł się także Opatowiec i tzw. “Cypel” – miejsce gdzie Dunajec wpada do Wisły. Przy brzegu Wisły znajduje się pomnik Józefa Piłsudskiego przy którym Seniorzy robili pamiątkowe zdjęcia.

“ZAŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ”

10 września 2021

Szanowni  Państwo,

Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita wraz z Prezesem Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A Pawłem Nowakiem, Prezesem Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. Michałem Roehlichem, Małopolskim Kuratorem Oświaty Barbarą Nowak oraz Dyrektorem Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce Janem Godłowskim serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych z województwa małopolskiego do udziału w konkursie „zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ! IV edycja. # Śpiewamy Bohaterom: od Marszałka Józefa Piłsudskiego do Ojca Świętego Jana Pawła II.

Zgłoszenia mogą być przesyłane także przez domy kultury, ogniska muzyczne, chóry parafialne lub inne podmioty, do których dzieci uczęszczają na zajęcia muzyczne.

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych poprzez poznanie i wykonanie przez nie utworów patriotycznych nawiązujących do bohaterów narodowych i ważnych wydarzeń historycznych.

Do udziału w konkursie zapraszamy solistów oraz zespoły liczące do 5 osób. Zadanie konkursowe polega na nagraniu utworu muzycznego (pieśni, piosenki), trwającego maksymalnie 5 minut, wykonanej w języku polskim związanej z tematyką Konkursu i nie może być wyłącznie utworem instrumentalnym.

Konkurs „zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ” to doskonała okazja, by rozwinąć talent, a także lepiej poznać tradycje polskiej pieśni patriotycznej, zainspirować się nią, pokusić o nowe ciekawe aranże.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody przygotowane przez organizatorów oraz dodatkowo przez Agencję Mienia Wojskowego.

Zgłoszenia do udziału w konkursie prosimy nadsyłać wyłącznie elektronicznie do 3 października 2021 r., wybierając jeden z poniższych sposobów:

a)           przesyłając na adres emailowy: zaspiewajityniepodleglej@muw.pl;

b)           przesyłając za pośrednictwem strony do wysyłki dużych plików np. wetransfer.com lub;

c)           za pomocą konta w chmurze  (Dropbox, Onedrive, dysk Google).

Regulamin wraz z załącznikami  dotyczącymi udziału  w Konkursie a także plakat przesyłam w załączeniu. Informacje o Konkursie są także dostępne na stronach internetowych organizatorów: http://muw.pl/; https://www.kopalnia.pl/; https://kuratorium.krakow.pl/; https://muzeum.wieliczka.pl/.

Informacji o Konkursie udzielają:  Oddział ds. Organizacyjnych w Biurze Wojewody,  tel. 12/ 39 21 119, 12/ 39 21 111, e-mail: jduk@malopolska.uw.gov.pl; bmad@malopolska.uw.gov.pl oraz Biuro Spółki Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., tel. 12 278 73 71, e-mail: pr@kopalnia.pl .

 

 

VII MEMORIAŁ PŁK. WŁADYSŁAWA KABATA

7 września 2021

4 września br.  miały miejsce uroczystości związane z obchodami Memoriału Pułkownika Władysława Kabata. W Sołectwie Miechowice Małe po raz siódmy władze samorządowe uhonorowały rodzimego bohatera. Po raz kolejny  patronat nad tą uroczystością objął Prezydent Rzeczypospolitej Polski Andrzej Duda. Celem imprezy jest upamiętnienie dowódcy osłony OPERACJI III MOST oraz popularyzacja czynnego wypoczynku. W ramach wydarzenia odbył się bieg terenowy na dystansie 2000 m dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz 4000 m w kategorii OPEN dla młodzieży starszej oraz dorosłych. Każdy uczestnik otrzymał koszulkę oraz medal pamiątkowy a zwycięzcy biegów statuetki. Uroczystej dekoracji dokonała Dyrektor GCK Pani Jadwiga Gorla oraz Wójt Gminy Wietrzychowice Tomasz Banek a pozostałych biegaczy dekorowali sędziowie biegów Pan Mariusz Giża, Stanisław Nowak i Krzysztof Biedroński. Po zawodach biegowych rozpoczęła się oficjalna część Memoriału, w której uczestniczyli zaproszeni goście. Delegacje udały się pod tablicę pamiątkową oraz popiersie Władysława Kabata, które powstało z inicjatywy Wójta Gminy Wietrzychowice Pana Tomasza Banka by złożyć kwiaty. Po zakończeniu części oficjalnej przed publicznością wystąpili Seniorzy z Klubu Seniora Radosna Przystań oraz Wesoła Ferajna. Opiekę nad Klubami sprawowała tego dnia Pani Agata Dudek. Do zgromadzonych skierowali swoje przemowy Starosta Tarnowski Pan Roman Łucarz, który przybył na uroczystość wraz z małżonką, Radny Powiatu Pan Stefan Dzik, Przewodniczący Rady Pan Piotr Moskal pomysłodawca Memoriału oraz Pan Czesław Nowak, który przekazał również cenne materiały do kolekcji o Akcji III Most. Z zaproszonych gości pojawili się również Zastępca Wójta Pani Sabina Nowak, Pan Jan Bylica, Prezes LZS Pan Andrzej Pudełko, Radny Pan Zbigniew Curyłło, Radna Urszula Kogut, Radna Wojcieszek Ewa oraz  Państwo Podlaccy.

Na zakończenie imprezy czas wszystkim przybyłym umilił zespół ORION. Tradycyjnie nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych mieszkańców w postaci dmuchanych zjeżdżalni oraz stoiska z zabawkami i balonami.

Serdecznie dziękujemy za współorganizację uroczystości Dyrektor GCK Pani Jadwidze Gorla, pracownikom Gminnego Centrum Kultury w Wietrzychowicach i Paniom ze Stowarzyszenia Miechowice Małe.

Podziękowania kierujemy również do sponsorów imprezy:

– Firmy BRUK- BET z Niecieczy Państwa Danuty i Krzysztofa Witkowskich
– Starosty Tarnowskiego Pana Romana Łucarza
– Firmy CONTECO Pana Ireneusza Kuczek
– Stowarzyszenia Miechowice Małe
– Wójta Gminy Wietrzychowice
– Gminnego Centrum Kultury w Wietrzychowicach
 
Gorąco i serdecznie dziękujemy trenerom, którzy zadbali o rozgrzewkę i przeprowadzili sprawnie zawody biegowe, serdecznie dziękujemy wszystkim gospodyniom Pani Prezes Elżbiecie Stryczek oraz Pani Sołtys Ewie Wojcieszek za przepyszne dania i gościnę, dziękujemy wszystkim mieszkańcom Miechowic Małych, za poświęcenie i pomoc przy organizacji uroczystości, a także Pani Marii oraz Janowi Puka i Piotrowi Gorli za niezmienny wkład we współtworzenie lokalnych imprez.

Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Wietrzychowice, Gminne Centrum Kultury w Wietrzychowicach oraz Stowarzyszenie Miechowice Małe.