Rekrutacja do projektu „Złap za STER!”

10 grudnia 2021

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!

 

Jeśli potrzebujesz zmiany – zadzwoń i sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

CO OFERUJEMY ?

  • Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 23500,00 zł
  • wsparcie pomostowe na 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej
  • szkolenia przed założeniem działalności gospodarczej.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Projekt „Złap za STER!” skierowany jest do osób mieszkających i/lub pracujących na terenie Małopolski i znajdujących się w jednej z poniższej sytuacji:

  • pozostających bez pracy i zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
  • które otrzymały wypowiedzenie z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego lub umowy zlecenie
  •  odchodzących z rolnictwa.

 

Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej https://fundacjaproaktywni.pl/rekrutacja/

 

Projekt realizuje Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI – dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 3000451 lub 533 446 405,
e-mail: rekrutacja@fundacjaproaktywni.pl oraz w Biurze Projektu: ul. Krakowska 11a,
33-100 Tarnów

OGŁOSZENIE o wynikach przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi

30 listopada 2021

Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice przeprowadził procedurę konsultacji i informuje o jej wynikach.


DGK.526.7.2021

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Wietrzychowice
o wynikach przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice przeprowadził procedurę konsultacji i informuje o jej wynikach.

1.Przedmiot konsultacji:

 Przedmiotem konsultacji był projekt „Programu współpracy Gminy Wietrzychowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2022 rok”.

2.Forma i termin konsultacji:

Konsultację w formie pisemnej przeprowadzono w terminie od 22.11.2021 r. do 29.11.2021 r.

3.Wyniki konsultacji:

W wyznaczonym terminie, organizacje mogące brać udział w konsultacji nie wniosły uwag i wniosków do projektu ww. Programu.

Wietrzychowice, dn. 30.11.2021 r.

Wójt Gminy Wietrzychowice / – / mgr Tomasz Banek

PRZYPOMNIENIE- BADANIA KONTROLNE NSP 2021

12 listopada 2021

Przypominamy, iż od dzisiaj do 24 listopada br. w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie kontrolne mające na celu oszacowanie błędu pokrycia i ocenę jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r.

Wyniki badania kontrolnego, które zostanie przeprowadzone przez pracowników urzędów statystycznych losowo wybranej próbie 100 tyś. mieszkań spisanych w NSP 2021, umożliwią udoskonalenie metodologii przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych.

Badanie będzie miało formę wywiadów telefonicznych wyłącznie z pełnoletnimi osobami, które jako pierwsze z danego mieszkania udzieliły wywiadu w spisie zasadniczym (tzw. pierwsi respondenci). Wywiady w województwie małopolskim przeprowadzą pracownicy Urzędu Statystycznego w Krakowie. Ankieterzy statystyczni kontaktować się będą z wylosowanymi do badania respondentami wyłącznie z numeru telefonu 22 828 88 88. Ich tożsamość będzie można potwierdzić na stronie spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię pod numer 22 279 99 99 ( koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora).

Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy, a pozyskane w nim dane podlegają ochronie prawnej i są objęte tajemnicą statystyczną.

103 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI- ŻYCZENIA MARSZAŁKA WITOLDA KOZŁOWSKIEGO DLA MAŁOPOLAN

11 listopada 2021

Co roku 11 listopada obchodzimy najważniejsze Święto Państwowe.

Święto Niepodległości, to szczególny dzień radości i dumy narodowej.

11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli nasz kraj odzyskał upragnioną wolność.

W 103 rocznicę tego ważnego Święta- uczcijmy pamięć wszystkich poległych i wywieśmy symbol naszej dumy BIAŁO- CZERWONĄ flagę!

Dla wszystkich Małopolan najlepsze życzenia z okazji Narodowego Święta Niepodległości przesyła Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski.

 

 

EFEKTY TRWAJĄCYCH PRAC PRZY BUDOWIE WIAT GRILLOWYCH ORAZ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

9 listopada 2021
Trwają prace związane z realizacją projektu:
 
Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez budowę i wyznaczenie szlaków rowerowych wraz z nowymi obiektami infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Wietrzychowice.
 
W ramach inwestycji powstają między innymi:
  • wiata grillowa w miejscowości Miechowice Małe
  • altany w miejscowości Demblin i Nowopole
  • ścieżki rowerowe