Zadbaj o bezpieczeństwo – wygraj hulajnogę!

10 września 2021

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników urodzone
w latach 2007 – 2015 (przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych jest ubezpieczony w KRUS) do udziału w kursie e-learningowym pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Kurs przybliża zagrożenia wypadkowe pojawiające się
w gospodarstwach rolnych i ucząc właściwych zachowań daje szansę na wygranie jednej
ze 100 hulajnóg.

            Chcąc wziąć udział w losowaniu nagród należy zrealizować kurs dostępny na stronie prewencja.krus.gov.pl i rozwiązać test końcowy. Pobrany certyfikat ukończenia kursu oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy przesłać do 31 października 2021 r.  pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: hulajnoga(at)krus.gov.pl
z dopiskiem/w tytule:  „Kurs e-learningowy dla dzieci”.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.krus.gov.pl

 

Ankieta dla podmiotów w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych

5 listopada 2020

Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Center) Komisji Europejskiej zaprasza osoby prowadzące przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne w sektorze produkcji podstawowej, dystrybucji, przetwarzania, sprzedaży hurtowej lub detalicznej łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych do udziału w badaniu ankietowym.

Celem badania jest monitorowanie wpływu pandemii COVID-19 na podmioty w unijnym łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych, ich ograniczenia oraz sposoby dostosowania się do zaistniałej sytuacji. Przeznaczona do wypełnienia przez internet ankieta dostępna jest na stronie: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Business_operators

Termin wypełnienia kwestionariusza anonimowej i dobrowolnej ankiety upływa 30 listopada 2020 roku.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS TESTOWY Z ZAKRESU BEZPIECZNEJ PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM – BEZPIECZNA OBSŁUGA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

10 września 2020

Celem Konkursu jest upowszechnianie w sferze rolnictwa „Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym”, poszerzenie wiedzy o zagrożeniach występujących wśród rolników oraz ograniczenia liczby wypadków i występujących chorób zawodowych.

Tematem konkursu jest bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym podczas chowu i hodowli zwierząt gospodarskich.

Szczegółowe informacje oraz Regulamin Konkursu można pozyskać na stronie internetowej Kasy:  www.krus.gov.pl

Rejestrację i formularz zgłoszeniowy można pozyskać na stronie https://bezpieczeństwo.krus.gov.pl, a na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie wysłana informacja z linkiem do aktywacji konta. Następnie zostanie  przekazana informacja do testu, który składał się będzie z 20 pytań.

Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich objętych ubezpieczeniem społecznym rolników.

 

  Konkurs trwa do 15 września 2020 roku.

“DOBRZE SIĘ CZUJĘ, GDY O BEZPIECZEŃSTWIE RYMUJĘ”- KONKURS KRUS DLA DZIECI

21 sierpnia 2020

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 5, max. kilkanaście wersów), promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Pracę Konkursową podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 31.08.2020 r. do godz. 24:00

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora: https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/dobrze-sie-czuje-gdy-o-bezpieczenstwie-rymuje/

Do pobrania: