REKRUTACJA DO WARSZTATÓW “PLON NIESIEMY PLON”

11 lipca 2017

Do 14 lipca br. trwa rekrutacja członków Kół Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeń do warsztatów pn “Plon niesiemy plon-obrzędowość dożynkowa przykładem zachowania cech regionu”, w ramach których odbędą się darmowe szkolenia.

Aby się zgłosić należy wypełnić formularz:

  1. warsztaty_plon_niesiemy_plon_deklaracja_uczestnictwa
  2. warsztaty_plon_niesiemy_plon_formularz_zgloszeniowy

oraz dostarczyć go do sekretariatu Urzędu Gminy Wietrzychowice do 14 lipca 2017(druki dostępne również w Urzędzie Gminy).

Więcej informacji na stronie Powiatu Tarnowskiego:

http://www.powiat.okay.pl/index.php/programy-pomocowe/programy-unii-europejskiej/222-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego/3295-nasz-region-nasza-tradycja-nasze-dziedzictwo

 

OGŁOSZENIE

4 lipca 2017

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej zorganizowane będą dla dzieci kolonie letnie w Ośrodku Wypoczynkowym „RELAKS” w miejscowości Stegnie ul. Lipowa 31 nad Morzem w terminie 09.08.2017r – 19.08.2017r. Wypoczynek będzie organizowany dla grupy około 25 osób w wieku do 16 lat urodzonych po 1 stycznia 2001r, których co najmniej jedno z rodziców /opiekunów prawnych/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Kolonie letnie są współfinansowane przez KRUS. Dopłata ze strony rodziców wynosi 430 zł. Gmina Wietrzychowice zobowiązuje się do pokrycia kosztów transportu.

Zgłoszenia na kolonie będą przyjmowane do 7 lipca w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Wietrzychowice. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 25 dzieci wyjazd zostanie odwołany.

Ogłoszenie

23 czerwca 2017

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń zostały wywieszone na okres od 23.06.2017 r. do 14.07.2017 r. wykazy nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice:

– przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

– przeznaczonych do dzierżawy

– przeznaczonych do wynajmu


Do pobrania: