KAMPANIA PROFILAKTYCZNA “BEZPIECZNY DOM – SZCZĘŚLIWA RODZINA”

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we współpracy z placówkami oświatowymi z ternu Gminy Wietrzychowice zaprasza do obejrzenia wystawy prac plastycznych,  wykonanych przez uczniów (ulotki, plakaty).

Prace prezentowane będą podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w dniu 02.06.2019 r.