Oficjalny odbiór prac w ramach zadania “Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu (…)”

W dniu 07 grudnia 2021 roku odbył się oficjalny odbiór wiaty grillowej w miejscowości Miechowice Małe. Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania pn.:  Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez budowę i wyznaczenie szlaków rowerowych wraz z nowymi obiektami infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Wietrzychowice. 

W ramach zadania wykonano również wiaty w miejscowości Demblin i Nowopole oraz “Szmaragdowy szlak” turystyczny w miejscowości Miechowice Małe oraz “Błękitny szlak” w miejscowości Nowopole.

Uroczystego otwarcia nowego obiektu dokonał Wójt Gminy w obecności zaproszonych gości:

  • Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego Pana Wojciecha Skrucha,
  • Wicewójt- Pani Sabiny Nowak,
  • Przedstawiciela firmy EL- BUD- Pana Leszka Wójcika,
  • Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych- Pana Marka Augustyńskiego,
  • Sołtys wsi Miechowice Małe- Pani Ewy Wojcieszek,
  • Przedstawiciela Koła Gospodyń Wiejskich z Miechowic Małych- Pani Elżbiety Stryczek.

Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 200 000,00 zł oraz wsparcia finansowego udzielonego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie w kwocie 119 300,00 zł, realizowanego przez Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa.

Serdecznie dziękujemy Panu Wojciechowi Skruchowi za wsparcie  merytoryczne oraz Posłowi RP Panu Piotrowi Sakowi za ogromne zaangażowanie w realizację inwestycji.

Podziękowania kierujemy również do pozostałych Posłów RP: Pani Anny Pieczarka, Pani Józefy Szczurek- Żelazko, Pani Urszuli Ruseckiej, Pana Wiesława Krajewskiego oraz Pana Norberta Kaczmarczyka.

Dziękujemy za zaangażowanie Zastępcy Dyrektora PROW Panu Romanowi Wcisło.