OGŁOSZENIE – ZIMOWISKO

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej zorganizowane będzie dla dzieci zimowisko w Ośrodku „U Ziomka”
w malowniczej wsi Murzasichle ul. Sądecka 90A/85B w terminie 16.02.2018r – 25.02.2018r. Wypoczynek będzie organizowany dla grupy około 25 osób w wieku do 16 lat urodzonych po 1 stycznia 2002r, których co najmniej jedno z rodziców /opiekunów prawnych/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Zimowisko jest współfinansowane przez KRUS. Dopłata ze strony rodziców wynosi 290 zł. Gmina Wietrzychowice zobowiązuje do dofinansowania w wysokości 100 zł na dziecko i pokrycia kosztów transportu. Zgłoszenia na kolonie będą przyjmowane do 22 stycznia w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Wietrzychowice. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 25 dzieci wyjazd zostanie odwołany.