UCZESTNICY KLUBÓW SENIORA UROCZYŚCIE ŚWIĘTOWALI

W dniu 20.10.2021 uczestnicy Klubu Seniora z Jadownik Mokrych oraz z Klubu Seniora Miechowice Wielkie wraz z zaproszonymi gośćmi, świętowali “Dzień Seniora”.

Na spotkaniu nie brakowało ciepłych słów, życzeń oraz serdeczności,kierowanych do Seniorów od zaproszonych gości: Wójta Gminy Wietrzychowice – Pana Tomasza Banka, Pani minister-Józefy Szczurek Żelazko, Pana Stefana Dzika – Radnego Powiatu Tarnowskiego, Pani Jadwigi Łucarz – Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Wietrzychowice, Pani Jadwigi Gorla – Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Księdza Marka Koguta – Dyrektora Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Jadownikach Mokrych, Pana Piotra Moskala – Przewodniczącego Rady Gminy Wietrzychowice, Pani Doroty Czarnej – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani Urszuli Kogut – sołtysa Wsi Jadowniki Mokre oraz młodzieży szkolnej na czele z Panią Dorotą Stokłosą.


Po występie artystycznym prezentowanym przez uczniów Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach, Seniorzy rozpoczęli swój program, perfekcyjnie wykonanym tańcem “Polonezem” wzbudzając wielkie uznanie wśród zaproszonych gości. Seniorzy ponadto recytowali wiersze, zaśpiewali również wiele swoich ulubionych piosenek, pokazując tym samym, że wiek nie ogranicza ich artystycznie i muzykalnie. Goście nagrodzili Seniorów gromkimi brawami, pozostając długo pod wielkim wrażeniem talentów naszych Klubowiczów.


Serdecznie dziękujemy pracownikom Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Jadownikach Mokrych oraz Pani Urszuli Kogut – Sołtysa wsi Jadowniki Mokre za przygotowanie całej uroczystości.