ZAPYTANIE OFERTOWE

Urząd Gminy Wietrzychowice uprzejmie informuje, iż zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Wykonanie usługi naprawy cząstkowej nawierzchni bitumicznych dróg gminnych.

Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji.


Do pobrania treść przedmiotowego zapytania wraz z wymaganymi załącznikami:

Załączniki do zapytania:

  1. Załącznik 1 – formularz ofertowy
  2. Załącznik 2 – projekt umowy