ZAPYTANIE OFERTOWE

Urząd Gminy Wietrzychowice uprzejmie informuje, iż zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Wykonanie usług zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Wietrzychowice w sezonie zimowym 2021/2022.

Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji.


Do pobrania treść przedmiotowego zapytania wraz z wymaganymi załącznikami:

Załączniki do zapytania:

  1. Załącznik 1 – formularz ofertowy
  2. Załącznik 2 – wzór umowy
  3. trasy przejazdu